Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – jakie ma zalety, jak wygląda jej plan?

Wszystko co trzeba wiedzieć o restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest rodzajem sądowego postępowania, w którym to dłużnik (chociażby osoba będąca właścicielem firmy), może ustalić zupełnie nowy plan spłaty zobowiązań na rzecz wierzycieli.

Celem restrukturyzacji jest oddłużenie przedsiębiorcy, zredukowanie zadłużenia, jak również ochrona przed możliwą egzekucją komorniczą, przed wypowiedzeniem istotnych umów, jak i pomoc w rozłożeniu zobowiązań finansowych na ustalone z wierzycielami, a przede wszystkim dogodne raty.

Jakie mogą być zalety restrukturyzacji?

Pierwsza zaleta jest oczywista – firma będzie mogła ciągle funkcjonować. Nie jest to jednakże wszystko. Wśród reszty zalet należy wymienić:

  • korzystne mechanizmy przeznaczone dla wierzycieli,
  • opcję unikania odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania ze spółki z.o.o.,
  • częściowe umarzanie zobowiązań firmy – zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego.

Jakie są założenia planu restrukturyzacji?

Musimy zdawać sobie sprawę, iż restrukturyzacja przebiega według specjalnie opracowanego planu. W dokumencie tym opisywane są między innymi restrukturyzacyjne środki. To działania, które mają za zadanie pomóc nam wychodzić na prostą. Jeżeli nasi wierzyciele zaakceptują restrukturyzacyjny plan, możemy im zaproponować:

  • umorzenie części naszego zadłużenia,
  • umorzenie przyznanych za opóźnienie odsetek,
  • przekazanie udziałów wierzycielom lub akcji naszej spółki w zamian za opcję oddłużenia,
  • rozłożenie posiadanych zobowiązań na odpowiednie raty.

Inaczej mówiąc, restrukturyzacyjne środki mają za zadanie pomagać w utrzymaniu naszej firmy. Powinny one również zabezpieczać interes wierzycieli.

Wszystko co trzeba wiedzieć o restrukturyzacji

Kontrolę nad całością postępowania restrukturyzacyjnego, sprawuje sądowy nadzorca, którego wyznaczy sąd. W postępowaniu o charakterze restrukturyzacyjnym, nie tracimy zarządu własnym przedsiębiorstwem. Rola sądowego nadzorcy to pomoc w sporządzeniu stosownego planu i doprowadzenie do jego akceptacji przez wierzycieli.