Kategorie

Czym jest compliance w przedsiębiorczości?

Compliance jest terminem, który w ostatnim czasie zyskał na popularności. W dużej mierze powodem takiej sytuacji są zmiany w regulacjach prawnych, które spowodowały nałożenie większej odpowiedzialności na podmioty zbiorowe za zgodność z przyjętymi normami. Czym zatem jest compliance i jak używa się go w...

Read More

Postępowanie podatkowe – co grozi za uniemożliwienie kontroli?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do poprawnego dokonywania rozliczenia względem państwa. Nad prawidłowością rozliczania czuwają stosowne organy podatkowe, którym podatnicy zobowiązani są umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo jakie kary grożą za nieumożliwienie przeprowadzenia postępowania...

Read More

Jak wygląda audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest metodą sprawdzenia tego, w jakim stopniu firma, albo organizacja działa w danym obszarze zgodnie z przyjętymi dla niego normami, ustalonymi dla całego obszaru Unii Europejskiej, ale również normami niezależnymi, używanymi na użytek danego przedsiębiorstwa. Audyt wykonywany jest często przez zespół niezależnych specjalistów o różnych kompetencjach. Jak on...

Read More

Czym zajmuje się prawnik wewnętrzny w firmie?

Od pewnego czasu możemy obserwować tendencję do tworzenia działów prawnych w przedsiębiorstwach różnego szczebla. Ich zadaniem jest przede wszystkim tworzenie potrzebnych dokumentów i umów, a także interwencja w przypadku udziału firmy w postępowaniu sądowym. Działy te mogą pełnić swoje funkcje we współpracy z zewnętrzną kancelarią, ale często opierają się głównie...

Read More

Zarządzanie ryzykiem – jak powinno wyglądać monitorowanie i kontrolowanie ryzyka?

Po wykonaniu rzetelnej analizy ryzyka niezbędne jest systematyczne monitorowanie i kontrolowanie ryzyka. Etap ten polega nie tylko na obserwacji ryzyka, ale również na wprowadzaniu kroków, które są naszą odpowiedzią na ryzyko. Na bieżąco należy dokonać oceny skuteczności podjętych kroków, dzięki czemu będzie można sprawdzić, czy przynoszą one oczekiwane rezultaty. Dzięki...

Read More

Jakie są rodzaje audytów?

W dzisiejszych czasach audyty stały się praktycznie codziennością i to nie tylko dla dużych firm korporacyjnych. Skrupulatne kontrole prowadzone są przede wszystkim w związku z certyfikacją firm. Warto wspomnieć również i o tym, że wiele organizacji i instytucji decyduje się na badania, aby zdobyć olbrzymią przewagę nad konkurencją. Jakie są...

Read More

Przyszłość fintech

Postęp technologiczny dotyczy niemalże każdej branży. Nie ominął on również sektora finansowego, który wyjątkowo chętnie wykorzystuje technologię do poprawy dostępności usług finansowych oraz do tworzenia produktów z branży bankowości. W ten sposób powstał fintech (ang. Financial Technology), czyli usługi finansowe wykorzystujące nowoczesne...

Read More