Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Elektroniczne sprawozdania finansowe to rozwiązania dedykowane firmom. Ułatwieniem w takiej sytuacji są różnego rodzaju aplikacje powstałe specjalnie w tym celu. Przy ich pomocy można dokonać szybkich raportów.

Obowiązkowe e-sprawozdania

1 października 2018 roku zaczął obowiązywać wymóg wykonywania i składania sprawozdań finansowych do KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Pliki należy przygotowywać zgodnie z nową strukturą i przesyłać w formacie XML. W celu ułatwienia tego proces, wiele firm stworzyło różne rozwiązania, które w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy umożliwiają przygotowywanie i składanie sprawozdań finansowych dzięki PWC do Krajowego Rejestru Sądowego w formacie, którego wymaga Ministerstwo Finansów.

Aplikacje do sprawozdań

Firmy obsługujące przedsiębiorców od strony informatycznej zapewniają rozwiązania biznesowe, chociażby w postaci aplikacji, dzięki którym prowadzenie biznesu staje się prostsze. Niektóre aplikacje pomagają przygotować sprawozdania finansowe w elektronicznej formie. Od źródła danych, aż do finalnego sprawozdania w oczekiwanym formacie XML. Spotkać można także aplikacje, których zadaniem jest automatyzacja sprawozdawczości finansowej i podatkowej, dzięki czemu możliwe staje  się generowanie JPK, a także deklaracji. Takie aplikacje zawierają moduł e-Sprawozdań, który pozwala na konwersję danych pochodzących ze sprawozdania finansowego, do żądanego finalnie formatu XML, razem z przydatną funkcją testowania danych. Aplikacje zintegrowana z SAP z kolei dają możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i JPK w formie elektronicznej. Na wszystkich etapach, od przygotowania danych, przez podpis po wysyłkę do urzędu. W takich aplikacjach ma miejsce zatwierdzanie podpisem elektronicznym i funkcja archiwizacji danych. Innym rozwiązaniem jest usługowe generowanie plików. Usługa ta polega na wygenerowaniu sprawozdania w formacie XML, na podstawie danych, które dostarczane są do systemu w określonej formie. Ta usługa nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania.