Czym są podatki pośrednie i jakie mają zastosowanie?

Podatki pośrednie

Pomimo tego, że podatków pośrednich nie płacimy bezpośrednio do urzędu skarbowego, to każdy z nas ma z nimi do czynienia na co dzień, nabywając towary i korzystając z usług. Dowiedź się, czym są podatki pośrednie oraz w jakim celu są wykorzystywane w gospodarce.

Podatki pośrednie

Spośród podatków pośrednich możemy wyróżnić podatek od towarów i usług (VAT), akcyzę, cło oraz podatek gier. Są one płacone do urzędu skarbowego głównie przez przedsiębiorców. Co ciekawe podatek VAT stanowi największe wpływy do budżetu państwa.

Pierwszym państwem, które wprowadziło podatek VAT, była Francja. Podatek ten był stosowany w tym kraju od 1954. W Polsce natomiast obowiązuje od 1993 r. Podatkiem od towarów i usług są opodatkowane przede wszystkim: dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towaru, import towaru na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów.

Podatek akcyzowy w Polsce istnieje od dwudziestolecia międzywojennego i na początku obejmował produkty takie jak: cukier, piwo, napoje winne, oleje mineralne, drożdże, kwas octowy, energię elektryczną i ubój zwierząt. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej akcyzą są podatkowe produkty energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Cło jest opłatą pobieraną w związku z przewożeniem towaru przez granicę celną danego kraju oraz przy tranzycie. Opodatkowuje niektóre importowane lub eksportowane towary.

Podatek od gier powinni uiść do urzędu skarbowego przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z grami hazardowymi i zakładami wzajemnymi. Podatek ten jest natomiast przerzucany na osoby, które w wyniku różnego rodzajów konkursów wygrały nagrody pieniężne i materialne.

Podatki pośrednie

Zastosowanie podatków pośrednich

Podatki pośrednie przede wszystkim mają za zadanie regulować ceny towarów i usług. Tym samym wpływają na decyzje konsumentów. Zwiększając podatek na konkretne dobra i usługi, władze państwa chcą zwiększyć konsumpcję innych towarów, opodatkowanych niższą stawką. W odniesieniu do tego podatek akcyzowy ma na celu promowanie dóbr krajowych. Natomiast szkodliwe dla zdrowia produkty są obarczone akcyzą w celu zmniejszenia ich konsumpcji i ograniczenia ich negatywnych skutków zdrowotnych.