Czym jest compliance w przedsiębiorczości?

Compliance jest terminem, który w ostatnim czasie zyskał na popularności. W dużej mierze powodem takiej sytuacji są zmiany w regulacjach prawnych, które spowodowały nałożenie większej odpowiedzialności na podmioty zbiorowe za zgodność z przyjętymi normami. Czym zatem jest compliance i jak używa się go w przedsiębiorczości.

Podstawowe informacje na temat compliance

Compliance (z ang. spełnienie) w najprostszym ujęciu jest podejściem, w którym szczególną rolę gra zgodność praktyk w przedsiębiorstwie z przyjętymi normami – przede wszystkim prawnymi, ale nie tylko. W tym przypadku za normy prawne uznaje się wszelkie przepisy prawa, które mają zastosowanie w obszarach, w których działa przedsiębiorstwo, czy w jakikolwiek inny sposób go dotyczą. Z kolei normy, które nie dotyczą bezpośrednio prawa, są nieco trudniejsze do zdefiniowania. Mogą to być na przykład normy wewnętrzne, przyjęte wewnątrz firmy na własny użytek, a których przestrzeganie ma przynieść określone korzyści. Mogą to być również normy nieformalne, ale przestrzegane zwyczajowo w danej branży. Compliance jest więc szeregiem metod, których zadaniem jest zarządzanie zgodnością wszystkich działań prowadzonych w firmie (ważnych i mniej istotnych) z przyjętymi normami.

Compliance – system, zestaw zasad, czy usługa?

Zamieszczona wyżej definicja ma jednak charakter bardzo ogólny. Czym jest więc compliance w praktyce? Może być przynajmniej trzema, różnymi rzeczami. Po pierwsze jest to system jasno sprecyzowanych technik, które można wdrożyć w firmie, a których skutkiem jest większe dostosowanie działań do określonych norm i założeń. System taki ma charakter uniwersalnego narzędzia, które może być zastosowane w dowolnym przedsiębiorstwie. Po drugie compliance jest zestawem zasad o charakterze ogólnym, których przestrzeganie prowadzi do docelowej zgodności – przeczytaj: www.pwc.pl/pl/uslugi/compliance-uslugi-i-narzedzia-dla-firm.html. Po trzecie compliance jest coraz częściej rozumiane jako popularna usługa dla firm, która polega na zewnętrznym (czasem również wewnętrznym) audycie zgodności ze zdefiniowanymi w celach audytu normami. Specjalista przeprowadzający taki audyt nazywany jest zwyczajowo compliance officer.

Dlaczego compliance jest tak istotne? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest w zasadzie dosyć prosta. Zgodność z normami oznacza określone korzyści dla firmy, a raczej brak nieprzyjemnych konsekwencji. W przypadku norm prawnych zgodność postępowania z przepisami pozwala na uniknięcie dotkliwych kar, które mogą czasem zachwiać równowagą budżetową przedsiębiorstwa. Zgodność z normami innego rodzaju może być na przykład związana z utrzymaniem właściwego wizerunku firmy, czy pożądanej pozycji w branży.