Podatek u źródła – co to takiego?

Opodatkowania przychodów są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania gospodarki kraju. Czym zatem jest podatek u źródła i jakie należności mu podlegają?

Najnowsze zmiany

Z dniem 1 stycznia 2019 w życie weszły nowe przepisy, które określają możliwość uniknięcia poboru podatku, w przypadku płatności, która wynosi powyżej 2 miliony złotych rocznie. Staje się wtedy możliwe zaniechanie poboru podatku bądź jego pobór według stawki obniżonej, oczywiście na rzecz jednego kontrahenta.

Co podlega obowiązkowi opodatkowania?

Opodatkowaniu podlegają należności, które zostały wymienione w Ustawie CIT/PIT. Należności te wypłacane zostają na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy i obejmują zyski kapitałowe (czyli tak zwane dywidendy), odsetki, należności licencyjne oraz opłaty za usługi widowiskowe, transportowe i niematerialne. Opodatkowaniu podlegają również należności, które pochodzą z tak zwanego ,,cash poolingu”. Jest to metoda, którą głownie wykorzystują firmy działające w grupach kapitałowych. Jej główną zaletą jest możliwość efektywnego zarządzania finansami. Jak uniknąć opodatkowania? Otóż w przypadku, gdy między krajem, w którym znajduje się siedziba kontrahenta a Polską została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, można wykorzystać wtedy inną stawkę rozliczenia podatku bądź zwolnić podmiot z opodatkowania. Warunkiem tego jest posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej podmiotu. Certyfikat rezydencji zostaje wydany przez odpowiedni do tego organ i posiada informacje o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika. Dokument ten mówi o tym, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W celu chęci uniknięcia opodatkowania należy przestrzegać najnowszych zmian jakie zostały wprowadzone w tym zakresie. Ważne jest posiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji, który jest niezbędny do uniknięcia opłaty należności wynikającej z opodatkowania przelewów transgranicznych.

Więcej pod adresem – www.pwc.pl/pl/uslugi/podatek-u-zrodla-doradztwo-podatkowe.html