Zarządzanie ryzykiem – jak powinno wyglądać monitorowanie i kontrolowanie ryzyka?

Po wykonaniu rzetelnej analizy ryzyka niezbędne jest systematyczne monitorowanie i kontrolowanie ryzyka. Etap ten polega nie tylko na obserwacji ryzyka, ale również na wprowadzaniu kroków, które są naszą odpowiedzią na ryzyko. Na bieżąco należy dokonać oceny skuteczności podjętych kroków, dzięki czemu będzie można sprawdzić, czy przynoszą one oczekiwane rezultaty. Dzięki monitorowaniu można wykryć także wiele innych zagrożeń, które wcześniej były nierozpoznane.

Co uwzględnia monitoring ryzyka?

Kontrola ryzyka uwzględnia między innymi sporządzanie przeglądu, dzięki któremu można stwierdzić, czy dane ryzyko się zmieniło. Zarządzanie ryzykiem umożliwia nie tylko weryfikację, czy wykonana analiza ryzyka jest w dalszym ciągu odpowiednia, ale również pozwala zagwarantować efektywność wdrożonych mechanizmów kontrolnych. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim systematyczne sprawdzanie pełnej dokumentacji w postaci skrupulatnych raportów. Im wyższe jest ryzyko, tym oczywiście raporty należy wykonywać częściej. Zarządzanie ryzykiem jak powszechnie wiadomo jest złożonym systemem działań, dlatego też musi być ono prowadzone bardzo rzetelnie i systematycznie. Tylko firmy, które zdają sobie z tego sprawę są w stanie uniknąć chaosu.

Sprawne zarządzanie ryzykiem – jak zidentyfikować ryzyko?

Aby dokładnie ocenić ryzyko należy je dokładnie zidentyfikować, co niestety nie jest prostym zadaniem. Firmy mają do dyspozycji kilka sprawdzonych technik, dzięki którym można skutecznie zidentyfikować ryzyko, które jest idealnie dopasowane do ogólnego charakteru danego przedsiębiorstwa. Aby zidentyfikować ryzyko trzeba znać specyfikę rynku oraz indywidualny charakter swojej struktury. Pamiętać należy o tym, że to sami pracownicy wewnętrzni najlepiej znają przedsiębiorstwo oraz wszystkie jego działania. Poprzez wywiady, ankiety, badania wypadków i audyty, można sprawnie zidentyfikować ryzyko. Pracownicy powinni zwracać uwagę nie tylko na zagrożenia, ale również na szanse. Niestety nawet najlepsi pracownicy nie są w stanie wykryć wszystkie zagrożenia, dlatego też warto skorzystać z pomocy doradców i specjalistów w dziedzinie zarządzania – www.pwc.pl/pl/uslugi/zarzadzanie-ryzykiem.html.