Jakie są rodzaje audytów?

W dzisiejszych czasach audyty stały się praktycznie codziennością i to nie tylko dla dużych firm korporacyjnych. Skrupulatne kontrole prowadzone są przede wszystkim w związku z certyfikacją firm. Warto wspomnieć również i o tym, że wiele organizacji i instytucji decyduje się na badania, aby zdobyć olbrzymią przewagę nad konkurencją.

Jakie są rodzaje audytów?

Wyróżnić możemy audyt wewnętrzny, czyli raport pierwszej strony, który przeprowadzany jest oczywiście z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów danej organizacji. Mowa tutaj przede wszystkim o pracownikach danej firmy albo danego zakładu. Kontrole tego typu przeważnie organizowane są przed zewnętrznymi audytami. Głównym zadaniem badań jest zweryfikowanie rzeczywistej sytuacji danej firmy w odniesieniu do konkretnych standardów. Wyróżnić można również audyt drugiej strony, który wykonywany jest przez zewnętrznego audytora. Bardzo często jest nim pracownik kontrahenta, z którym chcemy nawiązać dłuższą współpracę. Ten rodzaj specjalnej kontroli bardzo często wykorzystywany jest jako wsparcie dla działu zakupów odbiorcy. Warto wspomnieć także o audycie trzeciej strony, który także przeprowadzany jest przez zewnętrzną i niezależną jednostkę. Audytor w tym konkretnym przypadku nie jest jednak powiązany z żadną ze stron, dzięki czemu ocena jest bardzo obiektywna.

Audyt informatyczny?

Jeżeli chodzi o profesjonalny audyt informatyczny, to jest to bardzo szczególny rodzaj kontroli, dzięki której można zebrać dokładne informacje na temat rzeczywistego stanu informatycznego w danej firmie. W dzisiejszych czasach jest bardzo wiele niebezpieczeństw internetowych, dlatego też z audytu tego korzystają nie tylko duże firmy , ale również niewielkie przedsiębiorstwa. Majątek intelektualny firmy powinien być prawidłowo chroniony, a co najważniejsze wszystkie dane przechowywane na komputerach i elektronicznych nośnikach muszą być odpowiednio zabezpieczone. Dzięki badaniom można także ustalić, czy poszczególne zasoby są w stanie zaspokoić cele danego przedsiębiorstwa.